Iskörning med velomobil – Driving on ice with velomobile


12 december 2014
En tur på Torneälvens is med min Strada velomobil. Försökte undvika blankisen eftersom den är så hal. I det här fallet visade det sig dock att blankisen var lite för mycket vatten, öppen vak på bägge sidor. Då fortsätter man inte så gärna framåt…

12th of December 2014
A tour on the ice of Torne river with my Strada velomobile. Tryed to avoid the smooth ice because it is so slippery. In this case it showed out that the ”smooth ice” was very much water, open water on both sides. In that situation one does not want to continue forward…

Velomobil-erfarenheter

urpo_josef_9_juni_2014

Av en ren tillfällighet passerade Josef Pircher från norra Italien den 9 juni 2014 Juoksengi med sin velomobil. Han blev snabbt uppcyklad av en gulröd Strada.
Sannolikheten att få alla (?) velomobiler som då var i Norrbotten på ett och samma kort – ja vad är den?
Josef cyklade upp till Nordkap med sin velomobil (i mitten) och sedan hem till Italien igen.
Foto: Tarja Leinonen

Nu finns en sammanställning av några av de erfarenheter vi har efter ett drygt halvår med velomobil.
Du hittar sammanställningen här

http://overtornea.snf.se/wp-content/uploads/2011/03/Stromstaren_velomobil_20141125.pdf