Арктический велонавт – на русском языке

Урпо Таскинен, который живет над Полярным кругом, продал свою машину и решил никогда не летать на самолете и не ездить на машине, чтобы не загрязнять окружающую среду, показывая миру, что даже в одиночку можно уменьшить выбросы углекислого газа.
Он отправляется в Париж на мировую встречу по климату (COP21) на своем веломобиле на 3000 км.

 

Arctic velonaut – Arktisk velonaut

A documentary made by Tamara Souchko. Here is the English version. Released the 7th of October 2017.
En dokumentär gjord av Tamara Souchko. Här den engelska versionen. Släppt den 7 oktober 2017.

3434 km

  
I had to count… The direct bike distance Juoksengi – Paris is the shortest way 2978 km. Google maps says that. As I took train and ferry in some parts and also biked a week around in Helsinki and two weeks around in Paris my trip was cut off some distances and added some. Start the 8th of November and return home the 21th of December. 

But, ok, I’m satisfied with the 3434 km. And for everyone who thinks it was hard – sorry to make you disappointed – it is much easier than you can imagine. 

Så var det dags igen

  
Vi vet att det är mycket mer bråttom än vad överenskommelsen i Paris ens kom i närheten av. Redan nu är en tyfon på väg mot Filippinerna drivandes återigen miljoner människor på flykt. Vi har en möjlighet att förstå och leva oss in i det, men troligtvis med samma avstånd som klimatavtalet är från verkligheten. 

Du som vill göra något och bor i Norrbotten – kolla in http://www.norrbotten.naturskyddsforeningen.se – en Klimatutbildning startar i januari – anmälan nu. 

Fossile independent transport sector

Here you have the full workshop from the 9th of November 2015 at the COP21 in Le Bourget in Paris.

In December 2013 there came a investigation from the Swedish Government on how the transport sector can be fossile independent to the year 2030. The Swedish text is here http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2013/12/sou-201384/
About Sweden becoming fossile independent you can find information here on the government pages http://www.government.se/government-policy/fossil-free-sweden/

This seminar the 9th of November 2015 at the COP21 was lead by Mattias Goldmann from FORES, a green and liberal thinktank. Other speakers were Cornie Huizenga from SLOCAT, Björn-Ola Linnér from Linköping University, Christine Lins from REN21 and Hans Göran Folkesson from Clean Motion.

I myself, Urpo Taskinen, made also a small contribution by telling that I biked from Juoksengi at the Arctic Circle in Sweden to COP21 in Paris with my velomobile. The key point in my short speach was that I actually do my working trips in Norrbotten county, an area covering 24,6% (25%) of the area of Sweden. That is bigger than the area of Belgium and Netherlands together!
A velomobile is a fast bicycle, in my case only driven by muscle power. You can read something about the trip in this blog http://LessCO2.wordpress.com

Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Utredningen ”Fossilfrihet på väg” kom i december 2013.
Sidan med länkarna till utredningen och underlagsmaterialet finns här http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2013/12/sou-201384/

Själva utredningen finns här – http://www.regeringen.se/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/fossilfrihet-pa-vag-sou-201384-del-12 (del 1) och http://www.regeringen.se/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/fossilfrihet-pa-vag-sou-201384-del-22 (del 2).

Oberoende av…

… hur kort, lång, ordrik, ordfattig avtalstexten från Paris kommer att vara så är det bara för oss alla att kavla upp armarna och sätta igång. För den generation som ännu är barn kommer allt vi gör att vara av största vikt. De kommer inte att kunna göra vårt jobb. Min grej imorgon bitti kommer att vara att sätta mig i velomobilen och försöka ta mig så långt norrut som möjligt. Tillbaka hem är ungefär lika långt som hit. En bit. Parisavtalet kommer dock att, oberoende av hur det ser ut, att vara mycket längre från målet än min lilla cykeltur. 

  

Photos from COP21 exhibitions

Today I came with the metro, local train and the free bus. It is huge, the exhibition. Found a new part of it today, a part that I hadn’t seen before. Now I have found a exhibition with a free electric outlet to recharge the cameras batteries. Been taking some photos just here and there. YOU should be here!