Snowstorm!

    
If you someday just don’t have nothing to do then it’s just to take your velomobile and bike out in a snowstorm in Skåne. After leaving my friends Inga and Tomas in Lund I biked towards Trelleborg. It is short, only about 50 km, but it took ages! Well found the harbour and even the ferry. And soon the bed also. 

Backarnas backe

Hallandsåsen är nog den värsta enskilda backen på den här turen. Brant, hastigheten sjunker till 4 km/h. Enligt Tomas Björnsson som beskrivit cykelvägarna i Skåne så är den 4 km lång norrifrån och 7 km lång söderifrån. Så lång så att man hinner blogga på väg uppför via gamla riksvägen.